Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Stare Babice - sprawdź miejscowy plan gminy Stare Babice

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Stare Babice? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Stare Babice.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Stare Babice.

MPZP Stare Babice
Mapa MPZP gminy Stare Babice

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Starych Babicach.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Stare Babice

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Stare Babice i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Stare Babice prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Starych Babic. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Stare Babice.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Stare Babice i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Stare Babice obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Stare Babice z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Starych Babic

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Starych Babic

0

38 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Stare Babice, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Stare Babice, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

6187 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Starych Babic.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Stare Babice z podziałem na lata

Rejestr MPZP Stare Babice

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Stare Babice. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LI/530/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1LI/530/202229-9-2022
Uchwała nr XLV/491/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare BabiceXLV/491/20225-5-2022
Uchwała nr XXXVIII/408/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska - Sienkiewicza”XXXVIII/408/202128-10-2021
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.169.2021.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2021 r. Rada Gminy Stare BabiceWNP-I.4131.169.2021.MW129-7-2021
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.154.2021.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2021 r. Rada Gminy Stare BabiceWNP-I.4131.154.2021.MW129-7-2021
Uchwała nr XXXV/363/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi LatchorzewXXXV/363/20211-7-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Starych Babicach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Stare Babice odpowiada wójt/burmistrz gminy Stare Babice. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Stare Babice nie obowiązuje, to urząd gminy Stare Babice wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Starych Babicach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Stare Babice z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Stare Babice na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Starych Babic. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Stare Babice!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Stare Babice