Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Stare Babice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Stare Babice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Stare Babice.

Mapa Geoportal Stare Babice
Mapa z granicą gminy Stare Babice

Dane urzędu

Urząd Gminy Stare Babiceul. Rynek 32Stare Babice, 05-082

Tel: 22 7229581

Fax: 22 7229021

Elektroniczna skrzynka podawcza: /75ug12rmki/SkrytkaESP

E-mail: gmina@stare-babice.waw.pl

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Stare Babice: 1432072

Witryna: http://www.stare-babice.pl/

Władze lokalne: Wójt Sławomir Sumkawojtachnio@stare-babice.waw.pl

Aktualności z gminy Stare Babice

Pobierz mapę gminy Stare Babice

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Starych Babic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Stare Babice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Stare Babice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Starych Babic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Starych Babic

Gmina Stare Babice w liczbach

Powierzchnia gminy Stare Babice*

63 km2

2040 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Stare Babice*

19 605 mieszkańców

354 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Stare Babice*

309 mieszkańców na km2

325 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Stare Babice

Geoportal Stare Babice prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Stare Babice, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Stare Babice.

Dostęp do danych Geoportalu Stare Babice

Jak powstał Geoportal gminy Stare Babice?

Geoportal Stare Babice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Stare Babice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Stare Babice.

Geoportal Stare Babice umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Stare Babice oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Stare Babice, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Stare Babice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Stare Babice?

Informacje na Geoportalu Stare Babice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Stare Babice?

Korzyści z Geoportalu Stare Babice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Stare Babice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Stare Babice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Stare Babice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Starych Babicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Starych Babic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Stare Babice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Stare Babice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Stare Babice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Starych Babic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Starych Babic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Stare Babice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Stare Babice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Starych Babicach.

  Geoportal gminy Stare Babice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Stare Babice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Starych Babicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Stare Babice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Starych Babicach.

  W Geoportalu Stare Babice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Stare Babice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Starych Babicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Stare Babice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Stare Babice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Stare Babice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Stare Babice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Stare Babice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Stare Babice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Stare Babice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Stare Babice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Starych Babicach. W Geoportalu gminy Stare Babice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Starych Babicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Stare Babice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Stare Babice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Stare Babice.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Stare Babice, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Stare Babice. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Stare Babice.

 • Zabytki w gminie Stare Babice

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Stare Babice. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Stare Babice oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Stare Babice.

 • Informacje o wyborach w gminie Stare Babice

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Stare Babice. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Stare Babice i wiele istotnych informacji.

Geoportal Stare Babice dla mieszkańców

Geoportal Stare Babice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Stare Babice. Na mapie Starych Babic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Stare Babice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Stare Babice. Korzystając z map Geoportalu gminy Stare Babice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Stare Babice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Stare Babice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Stare Babice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu